Fish Market in Sekinchan : Hong King Mooi Fishery

Fish Market in Sekinchan - Hong Kim Mooi Fishery

Seafood market (or fish market) in Sekinchan. Hong Kim Mooi Fishery. Hong King Mooi is located at Bagan Sekinchan. We can buy fresh seafood in this fishery store.

Address:Seafood Store - Hong King Mooi Fishery

No. 162, Lorong 4, Bagan Sekinchan,
45400 Sekinchan, Selangor, Malaysia.
Contact Information:
Hong King Mooi (金美)
012-232 6385
010-271 8321
Jun Wei (骏玮)
016-277 0022
Business Hours:
10.00am-5.30pm

Loctaion Map: Seafood Store - Hong King Mooi Fishery

360 Degree View: Seafood Store - Hong King Mooi Fishery

Photo: Seafood Store - Hong King Mooi Fishery

Seafood Store : Hong King Mooi Fishery
Seafood Store : Hong King Mooi Fishery
Seafood Store : Hong King Mooi Fishery
Seafood Store : Hong King Mooi Fishery
Seafood Store : Hong King Mooi Fishery
Seafood Store : Hong King Mooi Fishery
Sekinchan Seafood Store : Hong King Mooi Fishery
Sekinchan Seafood Store
Sekinchan Seafood Store : Hong King Mooi Fishery
Sekinchan Seafood Store
Sekinchan Seafood Store : Hong King Mooi Fishery
Sekinchan Seafood Store

Main Menu